Adatátvitel optikai közegben

OData támogatás
Konzulens:
Gódor Győző
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Szakdolgozatomban egy olyan módszer megvalósításának folyamatát írom le, amely egy monitor és egy kamera segítségével képes optikai adatátvitelre. Bemutatom azokat a tényezőket, amelyek közvetlenül befolyásolják az adatátvitel minőségét, valamint létrehozok egy programot, amely szemlélteti a módszer működését.

A dolgozatomat három nagy részre tudnám tartalmilag tagolni. Az első harmadában, definiálom a kommunikáció fogalmát, és bemutatok néhány olyan kezdetleges optikai kommunikációs formát, melyet a történelem során használtak. Felvázolom, hogy milyen vezeték nélküli optikai kommunikációs megoldásokat ismerünk jelenleg. Kielemzek két passzív adóval ellátott egyirányú optikai adatátviteli technológiát (vonalkód és QR kód) és 2 aktív adóval ellátott megoldást, amelyből az egyik egyoldalú kommunikáció (LED VLC), a másik viszont kétoldalú (Li-Fi), továbbá megvizsgálom ezeknek az előnyeit illetve hátrányait.

A dolgozat második részében felvázolok egy általam elképzelt egyirányú kommunikációs modellt, amelyben az információ színekbe kódolva jelenik meg egy képernyőn és egy kamera segítségével az adatot vissza lehet fejteni. Ehhez először megvizsgálom azokat a szempontokat, amelyek egy ilyen környezetben befolyásolhatják az adatátvitel minőségét és ezekre próbálok megoldásokat találni. Ahhoz, hogy ezt a modellt a valóságban is értékelni tudjam, megvalósítok egy példaprogramot, amely szemlélteti az így elérhető adatátvitelt. Ehhez ismertetek egy olyan programozási környezetet, amely optimális a megvalósítás szempontjából. Részletesen ismertetem az adó és a vevő algoritmusát és kitérek arra, hogy a tervezési szempontokat hogy sikerült implementálnom.

A dolgozat végén kiértékelem a program működését és leírom, hogy hogyan teszteltem az adatátvitelt. Kitérek arra is, hogy ez a fajta kommunikáció milyen célokra használható, valamint kifejtem, hogy milyen fejlesztési opciókat látok még benne a jövőre nézve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.