Adatbányász rendszer fejlesztése Java EE 6 technológia felhasználásával

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az informatika az utóbbi évtizedekben rohamos fejlődésen esett át, melynek köszönhetően a hardver eszközök ára is jelentősen csökkent, mely magával hozta a tárkapacitás költségének csökkenését is. Így megjelent az informatika olyan területeken is, melyeken korábban nem volt jelen, valamint egyre több helyen kezdték el az adataikat adatbázisokban tárolni. Ez azonban nem jelentette azt, hogy ebből az olykor óriási méreteket öltő adathalmazból képesek is voltak releváns információkat egyszerűen kinyerni.

Ezt a feladatot hivatott egyszerűsíteni az adatbányászat, mely a matematika, statisztika és mesterséges intelligencia eszközeit felhasználva igyekszik könnyebben hozzáférhetővé tenni a szükséges információt.

Dolgozatom során bemutatom egy olyan szoftver fejlesztésének lépéseit, melyet az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat számára készül egy komplex rendszer részeként, azzal a céllal, hogy a felhasználók adatigényléseit sikeresen ki lehessen vele elégíteni. A program a Jelentésgenerátor nevet kapta, mivel ez szolgál az információk fő kinyerési forrásaként. Ez az igény az említett rendszer bármely moduljának használata közben felmerülhet, ezért olyan megoldás megvalósítására kellett törekedni, mely segítségével a szoftver minden másik rendszermodulból elérhető. További fontos kritérium, hogy a végfelhasználók számára lehetőséget kell biztosítani jelentések saját kezű készítésére egy könnyen kezelhető, szerkesztő felületet által, mely nem igényel komolyabb SQL ismeretet. Támogatnia kell a megjelenítő környezetnek az adatok diagramon történő szemléltetését, valamint a kimutatások egyszerű átstrukturálását. A jelentésgenerátornak integrálódnia kell a már korábban fejlesztett authentikációs portálhoz, mely az ÁNTSZ-en belüli jogosultságok kezelésért felelős.

A fenti kritériumokat figyelembe véve kezdődött meg a rendszer tervezése és fejlesztése, szorosan együttműködve a megrendelővel. A fejlesztés során figyelembe kellett venni, hogy a rendszer platformfüggetlen legyen, amennyire csak lehetséges, ezért is esett a választás az implementáció során a Java nyelvre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.