Adatbázisok összekapcsolása WDM rendszeren keresztül

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Gerhátné Udvary Eszter
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Napjainkban egyre inkább elterjedt főként a vállalati, pénzügyi és közigazgatási szektorban az adatközpontok alkalmazása. Mivel fontos adatokat tárolnak ezen bázisok, egy biztonsági másolat készítése vált indokolttá a központokról, más földrajzi helyen, emiatt georedundáns adatközpontoknak is nevezik őket.

A növekvő kapacitásigény miatt a WDM megoldást nyújt a nagysebességű vonalak kialakítására, azonban az elsődleges és másodlagos központot összekötő hálózat bizonyos követelményeknek eleget kell, hogy tegyen. Előtérbe kerülnek olyan paraméterek, amik a hagyományos WDM alkalmazásoknál nem játszottak nagy szerepet, viszont az adatközpontok esetén kritikusak lehetnek – ilyen a késleltetés a vonalon, vagy például az adatbiztonság.

Dolgozatomban az adatközpontok esetén használatos szabványos interfészekhez (Fiber Channel) kapcsolódó WDM technológiával foglalkozom, melynek segítségével jelenleg a leggazdaságosabb és optimális összeköttetés építhető ki a központok között.

A félév során optikai alapméréseket is végeztem, valamint az adatközpont összekapcsolások esetén megvizsgáltam a legfontosabb szempontokat: a késleltetést és az azt leginkább befolyásoló hibajavítást egy pont-pont összeköttetésen keresztül, valamint az adatbiztonság témakörében is végeztem egy kisebb demonstrációt, szálhajlítással.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.