Adatbázist használó Java szerver alkalmazás magas rendelkezésre állásának biztosítása

OData támogatás
Konzulens:
Fekete Krisztián
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

A szakdolgozat egy Java nyelven implementált, adatbázist használó middleware szerver alkalmazás 24/7-es (persze még így is lehet hibajelenség a szolgáltatásban) rendelkezésre állásának megvalósítását dokumentálja.

Ehhez először a rendszerek szolgáltatásbiztonságát, rendelkezésre állását, megbízhatóságát mutatja be, és hogy ezeket a rendszerek milyen jellegű és milyen szintű hibái befolyásolhatják, mi egy rendszer hibajelensége, mikor mondhatjuk, hogy hibajelenség történt, különböző szinteken milyen technikákkal akadályozhatjuk meg a bekövetkezését. Illetve példákkal, magyarázatokkal illusztrálja, hogy ezen fogalmak hogyan használhatók fel a tervezés során modellek és egyéb dolgok formájában.

A tervezés során először a specifikáció és követelmények alapján a rendszer hibajelenségének meghatározása, valamint a jelenlegi rendszer architektúra elemzésével azon meghibásodási és hiba lehetőségek azonosítása történt, amelyek megakadályozták, illetve továbbra is megakadályozhatják a meghatározott szolgáltatási szint elérését. A hibák azonosítása után a védekezési lehetőségek/megoldások meghatározását írja le még konkrét technológiák használata nélkül magas szintű rendszertervek/modellek segítségével, hogy értékelhetők legyenek az egyes megoldások előnyei, hátrányai, kialakítási és üzemeltetési költségei, valamint a tervezés korai fázisában ki tudjunk választani egy megfelelő megoldást, ami kielégíti a rendszerrel szemben támasztott különböző követelményeket. A megoldás kiválasztását követi a konkrét, magas rendelkezésre állás megvalósítását támogató technológiákkal (VCS, F5) történő implementáció részletes leírása rendszertervek és működési modellek segítségével, szemléltetve, hogy milyen hálózati protokollokon és kapcsolatokon keresztül fog működni az egész rendszer, illetve a rendszer egyes komponensei hogyan kerültek elhelyezésre a megbízhatóság érdekében.

Az új rendszer elkészültével pedig annak műszaki értékelése, továbbfejlesztési lehetőségek ismertetése történt.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.