Adatcsomag útvonalak feltérképezése és elemzése az Interneten

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Heszberger Zalán Tamás
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Az Internet méretének és teljesítményigényének folyamatos növekedése miatt, egyre fontosabbá válik az olyan monitorozó mérések kifejlesztése, melyekkel annak felépítését és működését is behatóan vizsgálni lehet. Dolgozatomban adatútvonalak specifikus elemzésével foglalkozom azzal a céllal, hogy releváns változásokat fedezzek fel és hasznos statisztikai adatokat gyűjtsek. Az adatútvonalakat, melyeken az elemzéseket végzem, egy világméretű számítógép hálózaton kiépített mérőrendszer mérési eredményei szolgáltatják.

Az elemzések az Internet autonóm rendszereinek (AS) szintjén mennek végbe. Detektálódnak azok az esetek, melyeknél az Internet adott csomópontjai között AS szinten különböző adatútvonalak épültek fel különböző mérési időpontokban. Felderítésre kerül, hogy az AS-ek között mikor épülnek ki új kapcsolatok. Minőségi jellemzések készülnek az AS-ekről a közvetlen kapcsolataik és belső útvonalaik alapján. Statisztikai sorrend állítható fel, hogy mely AS-ek között vannak a legstabilabb kapcsolatok, annak függvényében, hogy hány darab különböző adat összeköttetés létezik közöttük. Az elemzések eredményei alapján például az AS-ek választási rugalmassága is vizsgálható aszerint, hogy mely szomszédos AS irányába továbbították az adatcsomagokat, egy adott úti cél elérése érdekben.

Összességében az eredmények képesek információt szolgáltatni az Internet AS-szintű felépítéséről és dinamikájáról.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.