Ágensszervezetek és együttműködési protokollok

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Dobrowiecki Tadeusz Pawel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A mesterséges intelligencia (MI) és a robotika napjainkban gyors fejlődésnek indult. Az MI már nem csak elméleti terület vagy tudományos kísérletek összessége, hanem a gyakorlatban is használható technológiává vált. Az egyedi intelligens ágenssel történő problémamegoldás már elterjedt, jól bevált módszer, így az alkalmazhatóság köre is folyamatosan bővül, ahogy egyre nő az ilyen rendszerekbe vetett bizalom. A bonyolultabb problémák megoldásához azonban már elkerülhetetlen a több ágensből álló rendszerek használata.

A multi-ágens rendszerek előnyeinek kihasználásához szükséges az ágensek szervezetbe rendezése, valamint a rendszer működését szabályozó protokollok definiálása. Az ilyen együttműködési protokollok fontos szerepet játszanak az ágensek viselkedésének és kommunikációjának szabályozásában, hiszen ezek biztosítják a rendszer rendeltetésszerű működését. Az együttműködési protokollok egy csoportját alkotják a piac alapú aukciós protokollok, melyek jól használhatók feladatok megosztására vagy erőforrások lefoglalására.

Szakdolgozatomban az aukciós protokollok azon speciális fajtáival foglalkozom, melyek több áru egyszerre történő árverésére használhatók. Ilyen feladatokra többféle aukciós protokollt is létrehoztak, melyek közül előnyös tulajdonságai miatt kiemelkedik a szekvenciális aukció. Ez az aukciós protokoll a gyakorlatban is bizonyított, mert ügyesen kikerüli a felmerülő NP-teljes problémákat, és a közelítő eljárások segítségével lineáris időben befejezi az aukciót. A szakdolgozat gyakorlati részeként célom egy olyan program létrehozása, mellyel a szekvenciális aukció modellezhető, és segítségével gyakorlati tapasztalatok gyűjthetők annak működéséről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.