Agy-gép interfészek fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Homlok József
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozat megismerteti az olvasóval a BCI (brain-computer interface = agy-számítógép kapcsolóeszköz) eszközökhöz felhasználható fizikai, illetve mérési lehetőségeket, fókuszálva az EEG-re, teljes nevén az elektroencefalográfiára. Ez a legelterjedtebb módja annak, ahogy a BCI-ok az agyi jeleket mérik és feldolgozzák.

A munka során egy kereskedelmi forgalomban kapható BCI eszköz, az Emotiv EPOC eszközéhez tervezek meg több elektród prototípust, alapvetően száraz elektród gyártási céllal. Ennek oka, hogy az eszköz nedves elektródákkal működik, ezért használata nehézkesebb. Ehhez szükséges egy hasonló csatolófelület kialakítása, amire maga a szárazelektród készülhet. Ennek modelljét egy CAD (Computer Aided Design) szoftverben alkotom meg és 3D nyomtatási technológiával lett elkészítve.

Ezután bemutatom azokat a szoftvereket, amikkel az EPOC által mért nyers EEG kinyerhető az eszközből, ezek C++ és MATLAB nyelveken lettek megírva és képesek az adatokat text-fájlokba kimenteni a későbbi jelfeldolgozáshoz. Bemutatom a létrehozott tesztkörnyezetet, ami a mérések elvégzéséhez és kiértékeléséhez elengedhetetlen volt.

A bemutatott szoftverek segítségével, fókuszálva a MATLAB-ra, bemutatom a prototípus elektródokkal elvégzett mérések eredményét, amelyek annak impedanciájára, az általuk mért jelek spektrumára, vizuális kiváltott potenciálok detektálására fókuszáltak. A kapott eredményeket mindig az EPOC eredeti elektródájával készült mérési eredményekkel vetem össze.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.