Akusztikus visszaverődési problémák modellezése az MFS (Method of Fundamental Solutions) módszerrel

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Fiala Péter
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A fundamentális megoldások módszere (MFS - Method of Fundamental Solutions) egyre nagyobb teret hódít az akusztikai szóródási problémák numerikus számításának területén, mivel nem igényli testhálók megalkotását és tárolását a számítási folyamatokhoz. A módszer lényege, hogy a szóró testünk felületén ismert peremfeltételeket kielégítsük egy belső forráshalmazzal. Amennyiben a peremfeltételeket elég jól közelítjük a megadott kollokációs pontokban, akkor elmondható, hogy a szórt tér is felírható a belső, virtuális forráspontok szuperponált tereként, tehát a teljes tér megkapható a külső, beeső tér és a visszavert tér összegeként.

Jelen diplomatervben bemutatásra kerülnek a hangteret leíró egyenletek, a numerikus számítási módszerek (síkhullám technika, peremelem és végeselem módszer). Tárgyalásra kerül továbbá a fundamentális megoldások módszere, ennek előnyei a többi térszámítási módszerrel szemben, illetve egy MFS-t használó konkrét implementáció, annak validációja és gyakorlati alkalmazása.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.