Alakos testek detektálása vérből mikrofluidikai csatornában

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ender Ferenc
Elektronikus Eszközök Tanszéke

Jelen munka célja egy orvos-biológiai mérés, a vörösvértest szám meghatározása egy mikrofluidikai mérési környezet segítségével. Az általam választott módszerben az ún. hidrodinamikai fókuszálás elvét használom fel. 10 um-es virtuális csatornát mikrofluidikai módszerekkel hozok létre. A virtuális csatornában haladó alakos elemeket lézerfénnyel világítom meg, számukat és jelenlétüket, a fény intenzitás változásából határozom meg. A lézerfényt egy detektor segítségével érzékelem. A módszert továbbfejlesztettem olyan módon, hogy az érzékeléshez használt detektort integráltan valósítom meg, lehetőséget nyújtva ipari sejtszámláló automatákban történő felhasználásra. Célom egy olyan kísérleti elrendezés kialakítása, ahol az összes beállítási, és mérési paraméter kézben tartható, ellenőrizhető.

Automatizált megoldásoknál a vizsgálandó vér-készítményt, egy körülbelül 10 um nyílásban végződő kapilláris csőbe vezetik. A kapilláris csövön a vértestek egyesével haladnak át. Az áthaladás detektálása egy speciális elektróda elrendezéssel kerül megvalósításra. Az ilyen készülék legköltségesebb eleme a speciális kapilláris cső.

A feladatra alkalmas alternatívát nyújthat egy mikrofluidikai elven működő vörösvértest számláló berendezés. A csatornákban a folyadékok mindig laminárisan áramlanak. A lamináris áramlás és kis geometriai méretek révén, speciális elrendezésekben elérhető a vér alakos elemeinek darabonkénti obszerválása is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.