Alállomási földelés kvázi-stacioner és tranziens vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

A dolgozatom célja, hogy szakirodalom alapján megvizsgáljam az alállomások földelő rendszerét, az erre vonatkozó definíciókat, méréseket, kialakításokat, előírásokat, határértékeket, majd egy valós földelőháló alapján a kanadai fejlesztésű CDEGS szoftvercsomagban tranziens és kvázi-stacioner folyamatokat modellezzek és értékelésüket elvégezzem.

A dolgozatom első felében szakirodalom alapján összefoglalom a földelések szerepét, felépítését. A téma részletes kifejtése előtt ismertetem a földelésekhez tartozó legfontosabb definíciókat és jellemzőket, a témához kapcsolódó mérési eljárásokat és azok kivitelezését. Megadom a földelési ellenállás kiszámítását analitikus módszerrel több féle földelő típusra is.

Bemutatom irodalomkutatásom eredményeként a témához kapcsolódó szabványokat. Ez alkotja a dolgozat következő részét, majd összefoglalom a földelőhálókra vonatkozó követelményeket, előírásokat, határértékeket és a tervezéshez szükséges lépéseket.

Ezután bemutatom a Perkátán épülő 400/120 kV-os alállomás földelőhálóját, amely vizsgálataim alapjául szolgál. A terveket a Pöyry Erőterv Zrt. szolgáltatta, ahol a kötelező szakmai gyakorlatomat teljesítettem. A szakmai gyakorlat során a helyszínen meghatároztuk a talaj fajlagos ellenállását méréssel, amelynek módszerét és eredményeit a dolgozatban ismertetem.

Ezek alapján elkészítem modellemet a CDEGS szoftvercsomagban és vizsgálatokat végzek tranziens (légköri túlfeszültség) és kvázi-stacioner (1FN zárlat) esetre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.