Alállomási környezet csillapodó rezgéshullám zavarkibocsátása és a relé-védelmi berendezések csillapodó rezgéshullám, ESD valamint gyors villamos tranziens/burst zavartűrés vizsgálatainak elemzése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varjú György
Villamos Energetika Tanszék

Diplomatervem készítése során a relévédelmi berendezésekkel kapcsolatos elektromágneses zavarokkal foglalkoztam, melyek a készülékek megbízható működését alapvetően befolyásolják. Nagy hangsúlyt fektettem az alállomási környezet bemutatására az elektromágneses kompatibilitás szempontjából, valamint az alállomás specifikus zavarok, főként a szakaszolási tranziensek során fellépő csillapodó rezgéshullámok vizsgálatára, melyek a védelmi berendezések legnagyobb igénybevételeit okozzák zavartűrési szempontból.

A dolgozatom második részében egy Protecta Kft. által gyártott védelemi készülék csillapodó rezgéshullám, ESD, valamint gyors villamos tranziens burst zavartűrés vizsgálatait mutatom be a vonatkozó szabványok alapján, majd a mérési eredményeket elemezve javaslatot teszek a zavartűrés további növeléséhez alkalmazható fejlesztési lehetőségekről. Bemutatom ugyanakkor azt is, hogy a kapott eredményeket milyen alkatrészek, túlfeszültség védelmi elvek alkalmazásával sikerült elérni az adott készülék esetében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.