Alállomási primer berendezések várható élettartam számítása

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Németh Bálint
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia-rendszer megbízható üzemeltetése kulcsfontosságú szerepet kap napjainkban, melynek alapját a megfelelő eszközmenedzsment biztosítja. Ez magában foglalja a berendezések rendszeres állapotfelmérését, javítását, cseréjét, mely munkálatokat hatékonyan kell ütemezni annak érdekében, hogy a szolgáltatás minősége ne romoljon. Ennek kivitelezéséhez döntéstámogató szakértői rendszereket fejlesztenek, melyek segítségével az információ tárolás és feldolgozás biztonsága, illetve gyorsasága is megnő. A lehetséges potenciális veszélyforrások felismerése mindennél előbbre való a hálózat üzemeltetése során, így nagy hangsúlyt fektetnek az eszközök meghibásodásának előrejelzésére.

Diplomatervemben egy már meglévő, állapot tényezőt számító szakértői rendszerhez fejlesztettem ki egy statisztikai modellt, mely a számítások hangolásában hivatott részt venni. Ehhez először kimutatásokat készítettem a szintén saját készítésű adatbankomra támaszkodva, melyek segítségével könnyedén áttekinthetővé tettem a tárolt adatokat grafikus módon. A kapott eredményeket többféle vizsgálatnak alávetettem, összehasonlítva az egyes kiértékelési módszereket, így átfogó képet kapva azok határairól is.

Az elért eredményekből kiindulva megalkottam a várható élettartam becslő modellem, mely paraméterezésének köszönhetően általánosan felhasználható, nincs eszköztípusra vagy eszközparkra szabva.

Önálló támogató rendszerként nem javasolt a használata, így egy már általam jól ismert szakértői rendszerhez illesztettem több lehetséges változatban is. Az együttműködésnek nem csak a végeredmény pontosabb mivolta a haszna, de az adatmegosztás révén lehetséges olyan formán implementálni az algoritmust, hogy az felügyelet nélküli tanulásra is képes legyen.

További fejlesztési lehetőségek adódhatnak a rendszer tesztüzeme alatt, mely teszt üzemet tartom a tervezést követő legfontosabb lépésnek, hogy sor kerülhessen a validálásra, illetve a verifikálásra, természetesen a szoftveres megvalósítás után. Céljaim közt szerepel többféle meglévő rendszerhez való csatolása a modellnek és különféle területek eszközcsoportjain történő vizsgálata.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.