Alállomási szétterjedési ellenállás vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Ladányi József
Villamos Energetika Tanszék

A villamosenergia rendszer villamos biztonságtechnikájának legfontosabb kérdései közé tartozik az érintési és lépésfeszültségek, illetve az alállomási vagy távvezetékoszlop potenciálemelkedés megfelelő korlátok között tartása. Ehhez nélkülözhetetlen, hogy az alállomások és távvezetékoszlopok megfelelő minőségű, kis szétterjedési ellenállással rendelkező földeléssel rendelkezzenek. A szétterjedési ellenállás mérésére számos módszer létezik, ezek közül az egyik legelterjedtebb a Fall-of-Potential módszer.

A szakdolgozatnak alapvetően három célja van. Egyrészt a kérdéskörhöz kapcsolódó fogalmakat és előírásokat részletesen bemutatni a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján. Másrészt a szétterjedési ellenállás mérési módszereit ismertetni, beleértve a mérést befolyásoló tényezőket, problémákat, és azok kezelési módjait is. Harmadrészt pedig szimuláció segítségével prezentálni a segédszondák elhelyezésének hatását a szétterjedési ellenállás mérés eredményére Fall-of-Potential mérési módszerrel, kiemelt tekintettel arra az esetre, amikor a segédszondákat nem az előírt legkisebb távolságra helyezték el a földelőhálótól (külső körülmények miatt ez gyakori).

A szimulációs munkámban megvizsgálom, hogy mennyire állja meg a helyét az a szabály, hogy a vizsgált földelőtől mérve, egy vonalban elhelyezve az elektródákat, a feszültségszonda távolságnak az áramszonda távolság 61,8%-nak kell lennie a pontos mérés érdekében. Ezen felül adatokat szolgáltatok arra vonatkozóan, hogy mekkora hibával mérünk, ha a feszültségszondát 50%-os; 61,8%-os; illetve az áramszondával ellentétes oldalon 100%-os távolságban helyezzük el, és arra vonatkozóan is, hogy mekkora a feszültségszonda ideális helye körül az 5%-os hibasáv. Mindezt az áramszonda távolság függvényében adom meg, több irányban, két földelőháló, és három különböző talajelrendezés esetén.

A szakirodalmak ilyen fajta részletes vizsgálatokra nem térnek ki, így az elvégzett szimulációk eredményei jelentősen segítik a szétterjedési ellenállás méréssel foglalkozó kollégák munkáját.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.