Alkalmazásbetöltő program írása többprocesszoros rendszerre

OData támogatás
Konzulens:
Kökényesi Tamás
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Dolgozatom témája egy alkalmazásbetöltő program, amit a Prolan Zrt. által tervezett és gyártott, Európai Uniós pályázaton is támogatást nyert, ProSigma nevű vasútirányítási berendezésre készítettem. Az életfontosságú berendezés SIL4-es biztonsági besorolású, az esetleges irányítási hiba emberéletekbe kerülhet. A berendezés IP-alapú kapcsolaton keresztül ad és fogad jelzéseket, melyekkel vasúti sorompók, váltók, jelzőlámpák irányíthatóak. A frissítendő rendszer háromféle kártyatípusból épül fel, amelyek a kommunikációs kártya, a főkártya (amit logikai kártyának is hívnak) és a perifériális kimeneti-bemeneti kártyák. A rendszerben háromutas jelterjedés valósul meg, a három úton pedig különböző mikrokontrollerek találhatók. Az alkalmazásbetöltő feladata a rendszerben levő főkártya és a hozzá tartozó perifériális kártyák szoftverfrissítése. Mivel az alkalmazásbetöltő a kinevezett főkártyáról indul, ott először egy lokális förmverfrissítést hajt végre, ezután pedig megkezdi a perifériális kártyákra is a letöltést.

Munkám bevezető részében röviden kitérek a teljes rendszer felépítésére, a biztonsági követelményekre, a biztonságot nyújtó architektúrára és a használt protokollokra. Itt beszélek az alkalmazott processzorok sajátosságairól is. A dolgozatom többi része az általam írt alkalmazásbetöltő program, amiben ismertetem a szoftver általános felépítését, az egyes szoftverkomponensek lényegét és azok implementációs különbségeit a mikrokontroller architektúrájának változásakor, a tervezés folyamata előtti és közbeni fontos lépcsőket, megfontolásokat és állomásokat.

Először a lokális, a főkártya saját szoftverfrissítésének mechanizmusát írom le a rendszerben használt mindhárom architektúrára, kiemelve azok lényegi eltéréseit és az egyes ötletek megvalósítását az adott mikrokontrolleren. Mindehhez hozzátartozik a megfelelő memóriatérkép tárgyalása, hiszen a frissítendő förmver többkomponensű. Ezek után történik meg a CAN buszon keresztüli perifériális frissítés.

Szakdolgozatom legvégén kitérek a leendő módosításokra, fejlesztésekre, a program és a projekt jövőjére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.