Alkalmazás-specifikus IoT rendszerek együttműködése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A dolgozat a szakmai háttér áttekintésével kezdődik, melynek keretében bemutatja az Internet of Things (IoT) alapú architektúrák kialakulásának hátterét. Az első és a második fejezet bemutatja azokat az elveket, melyek a manapság az alkalmazás orientált architektúrák tervezésének alapját képezik. Piaci körképben mutatja be a jelenleg zajló fejlesztéseket, majd részletesen bemutatja - a dolgozat tárgyát is képező - Arrowhead keretrendszer felépítését és működését, valamint a központi szolgáltatásait.

A dolgozat 3. fejezete tartalmazza a magas szintű tervezési feladatokat, valamint a követelmény specifikációt. Egy esettanulmány keretében mutatja be lokális és távoli felhők közötti kommunikáció során felmerülő gyakorlati kérdéseket, problémákat. A fejezet sorra veszi azokat a feladatköröket, melyek segítségével megvalósítható az IoT rendszerek közötti átjárhatóság. Kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatások egymásra találását segítő Orchestrator feladataira, megoldási javaslatokat nyújt a szemantikai egyezés és a service matching problémakörök által felvetett kérdésekre. Bemutatja továbbá azokat a teendőket, melyek az Orchestrator előzetes döntéshozatali folyamata során felmerülnek. A fejezet továbbá figyelmet fordít a feladathoz kapcsolódó további szolgáltatásokra, mint például a monitoring, és menedzsment funkciók. A dolgozat bemutatja továbbá a felhők közötti orkesztrációs folyamat menetét is.

A 4. fejezet a rendszer egyes elemeinek terveivel és implementációjával foglalkozik. Implementálásra kerülnek az Orchestrator által végzett karmesteri funkciók, a rendszer tesztelését elősegítő kliens alkalmazások, valamint a témához kapcsolódó API és Web GUI is bemutatásra kerülnek. A fejezet szót ejt a teljes rendszer működésének bemutatásáról és vizsgálatáról.

A dolgozatot lezáró 5. fejezet sorra veszi a feladat megoldása során elért eredményeket, ezeket értékeli, valamint továbbfejlesztési lehetőségeket kínál a további munkához.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.