Állandómágneses szinkron gépes villamos autó hajtásának modellezése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Balázs Gergely György
Villamos Energetika Tanszék

A napjainkban mindinkább elterjedő tisztán villamos üzemű autók fejlesztése során általános megoldás, hogy a villamos gépet és hajtást számítógépes modellben megépítik. A modell alapot ad a működést bemutató szimulációknak, melyek segítségével a tervezési és gyártási folyamatok egyszerűsödnek, és a megvalósított jármű paraméterei optimálisra választhatók. A szimulációk eredményeit felhasználva a villamos gép részletes működéséről olyan információkat kaphatunk, melyek korábban csak próbapadi méréssorozatok elvégzésével voltak lehetségesek.

Jelen szakdolgozat témája a villamos autók által támasztott követelményeknek leginkább megfelelő számítógépes modell felépítése. Ehhez az elterjedt és megvalósítható villamos gépek és hajtások részletes elemzésére is szükség van, hogy a legmegfelelőbb rendszer kerüljön kiválasztásra. Bemutatásra kerül egy már felépített hajtásmodell is, mellyel a megvalósított hajtás tulajdonságai összevethetők.

A számítógépes szimuláció során megvizsgált tulajdonságok alapján a gép villamos és mechanikai igénybevételei éppúgy meghatározhatóak, mint a tápforrást biztosító akkumulátor méretezése szempontjából igen fontos fogyasztási jelleggörbe. A szimulációk lehetőséget adnak a két modell összehasonlítására működési szempontból is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.