Állapot-alapú mérnöki modellek validációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vörös András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a mérnöki modellezés az egyik fontos eszköze, hogy az informatikai rendszerek komplexitását kezelni tudjuk. A mérnöki modellező nyelvek között is fontos szerepet töltenek be az állapot alapú viselkedési modellek tervezését támogató nyelvek. Ilyen nyelv többek között az állapottérkép is, amely az állapotgép formalizmust egészíti ki magas szintű konstrukciókkal.

Az egyetemünkön fejlesztett Gamma keretrendszer célja elosztott, állapot alapú rendszerek tervezésének támogatása modellező nyelvekkel, ellenőrzéssel és kódgenerálással. Az eszköz nyílt-forráskódú szoftverekre támaszkodik az egyes modellek megalkotásához. Formális verifikáció alapú ellenőrzési támogatást nyújt, hogy a tervező mérnök megbizonyosodhasson a tervek helyességéről. Azonban a formális verifikáció lassú, erőforrásigényes, emiatt érdemes lenne az eszközt olyan módszerekkel kiegészíteni, amelyek a tervezés kezdetétől képesek visszajelzést nyújtani a mérnökök számára.

Munkám során a célom kiegészíteni az eszközt egy olyan modellezési nyelvvel és hozzá készített validációval, amely támogatja, hogy a tervezés minél korábbi fázisában észrevegyük a lehetséges hibákat, és kikényszerítsük a helyes mérnöki modellek megalkotását.

Dolgozatomban először is bemutatom a Gamma keretrendszert, majd megoldást javasolok az állapot alapú mérnöki modellezés validációs kényszerekkel történő támogatására. Ehhez egy új, a korábbinál egyszerűbb állapot alapú modellező nyelvet és a hozzá tartozó validációs kényszereket dolgoztam ki.

Megterveztem a komponenst és kiegészítettem a Gamma keretrendszert az új állapot alapú modellek tervezését támogató komponenssel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.