Állapotgép transzformációk tesztelése a Gamma keretrendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vörös András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban az informatikai rendszerek egyre szélesebb körben kerülnek alkalmazásra, és gyakran biztonságkritikus rendszerekben is szoftverekre bízzuk a megfelelő működés biztosítását. Ezen oknál fogva különösen fontos olyan szoftvereket tervezni, amelyek hibamentesen működnek, hiszen egy biztonságkritikus rendszer hibája akár emberéleteket is veszélyeztethet. Ilyen környezetben különösen nagy feladat hárul a tervező és ellenőrző eszközökre, amelyeknek nem csak az a feladata, hogy a hatékony tervezést, fejlesztést támogassák, de lehetővé kell tenniük a tervezési idő minél korábbi fázisában a hibák detektálását. Így egyrészt a szoftverek minősége növelhető, továbbá a fejlesztési és ellenőrzési költségek is csökkenthetőek.

A Gamma keretrendszer állapot alapú modellek tervezését, ellenőrzését teszi lehetővé, valamint kódgenerátorokkal automatikusan képes programkódot előállítani, amit például beágyazott informatikai rendszerekben felhasználható.

Az említett keretrendszer több modellt is felhasznál a működése során, a különböző részfeladatok, elvárások miatt. Ezek a modellek egyértelműen egymásra épülnek, és a különböző feladatokhoz modelltranszformációkkal tudják elérni az eddigi eredmények felhasználásával, viszont ilyen összetett szinteken nehéz ezek helyességét ellenőrizni.

Azonban egy tervező eszköz csak akkor tudja a fejlesztőt támogatni, ha maga a keretrendszer is helyesen működik. Ennek biztosítására többek között tesztelést használhatunk. Ez jelenti dolgozatom motivációját. A dolgozat, az említett okok miatt, a Gamma keretrendszerhez ad olyan teszteket, valamint olyan elemzést, ami képes a rendszer helyességét igazolni, vagy az esetleges hibák részhalmazára rámutatni.

A feladatban leírtak alapján egy olyan megközelítést mutatok be, amely a modelltranszformációk tesztelésének vizsgálatára szolgál. A keretrendszer komplexitása miatt célom a transzformációk tesztelése, azon belül is elsősorban a mérnöki modellek leképezésének vizsgálata az irodalomban megismert kritériumok alapján.

Tehát célom egy tesztkészletet előállítani, mely segítségével vizsgálni tudom a rendszer különböző modelljeinek a példányait a modelltranszformációs lépések során.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.