Állapotkódolási technikák alkalmazása tervezési tér bejárásban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Hegedüs Ábel
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Bármilyen tervezési feladat esetén felmerülhet az igény, hogy a megadott feladatra több tervezési alternatívát is megadjunk, hogy ezek kiértékelésével választhassuk ki a lehetséges megoldások közülük a számunkra legmegfelelőbbet. A szakdolgozat keretein belül bemutatjuk, hogyan módosíthatjuk a tervezési tér bejárás módszerét – egy modell-vezérelt tervezési eljárást – meghatározott módon definiált tervezési problémák hatékonyabb megoldására. A dolgozat elején felvázolunk egy minta problémát, melyet végigvezetünk az érintett technológiák rétegein. Ezután röviden bemutatunk néhány kapcsolódó technológiát, az Eclipse Modellező Keretrendszert (Eclipse Modelling Framework, EMF), amely egy az Eclipse platformra épülő adat reprezentációs eszköz, valamint az EMF-INCQUERY-t, amely egy az EMF modelleken inkrementális gráf minta lekérdezéseket végrehajtó motor. A szakdolgozat keretében használt tervezési tér bejárás implementáció ezen technológiákra épül.

A kapcsolódó technológiák rövid bemutatása után részletezünk néhány általános problémát, ami a tervezési tér bejárás módszer alkalmazásakor felmerül és ezek egyikére egy absztrakt megoldást javasolunk, majd később ennek az absztrakt megoldásnak hat konkrét implementációját mutatjuk be, kiemelve azoknak elméleti erősségeit és gyengeségeit. Egy kvantitatív összehasonlításban a dolgozat végén összevetjük a hat implementációt mind egymással, mind az alaphelyzettel, olyan szempontok alapján, mint a teljes végrehajtási idő, a keresés során meglátogatott állapotok száma, vagy az egy keresési állapotban átlagosan eltöltött idő. Ezen adatok ismeretében ellenőrizzük az előfeltevések helyességét, kitérve arra, hogy mi alapján dönthető el, melyik javasolt megoldás implementáció, milyen esetekben alkalmazható, és milyen esetekben nem. A szakdolgozatot egy összefoglalóval zárjuk, amely a féléves munka során szerzett tapasztalatainkat foglalja össze, valamint említést tesz a szakdolgozat témájának lehetséges folytatásairól.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.