Általános célú grafikus processzálás alkalmazása képfeldolgozási algoritmusokra

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Srp Ágoston Mihály
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozatban azt vizsgálom, hogy miként lehet modern nyelvi eszközökkel kihasználni a grafikus processzorok, valamint a több processzorból álló heterogén hardverkörnyezet párhuzamos futtatási képességéből eredő jelentős számítási teljesítményt általános célú feladatok megoldására.

Elsőként röviden áttekintem a grafikus hardver fejlődésének történetét, az általános célú párhuzamos programozás kialakulásának szemszögéből, megemlítve a főbb állomásokat és indokokat. Ezután a párhuzamosítás lehetséges nyelvi eszközeinek előnyeit és hátrányait veszem sorra.

Fő irányként a kifejezetten erre a célra fejlesztett OpenCL keretrendszert és a hozzátartozó nyelv adta lehetőségeket tekintem át. Megmutatom, hogyan épül fel és milyen lépéseken keresztül fut le egy OpenCL program, illetve hogy miként érdemes egy általános problémát hatékonyan felbontani párhuzamos feldolgozáshoz. Mindezt egy konkrét képfeldolgozási algoritmus, nevezetesen egy konvolúciós szűrő implementálására alkalmazom, majd annak futási eredményeit összegzem.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.