Általános célú, komponens alapú játékmotor fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Umenhoffer Tamás
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen diplomaterv egy általános célú, komponens alapú játékmotor továbbfejlesztéséről szól.

Manapság még tartja magát az a megállapítás, hogy a legtöbb ember játékalkalmazások miatt vásárol számítógépet.

Általában akik így járnak el, azok ügyelnek arra, hogy megfelelő hardverkonfigurációval rendelkező

gépet vásároljanak maguknak. Köztudott ugyanis, hogy a mai számítógépes játékok erőforrásigénye az egyik legnagyobb

az összes féle szoftvert figyelembe véve. Ennek az az oka, hogy ezek a programok hatalmas mennyiségű matematikai

számítást végeznek el minden képkocka kiszámításához. Viszont ezen szoftverrendszereknek nem csak a teljesítmény-igényük,

hanem általában a kódbázisuk is hatalmas. Ezt a kódbázist általában két jól elkülönülő részre szokás bontani.

Az egyik a játéklogika-programozók által elkészített, kizárólag a játékmechanikával foglalkozó alkalmazás. A szoftverrendszer

másik szereplője pedig egy bármilyen játéklogikától független, gyakran használatos hardver közeli műveletek megvalósításáért

felelő, újrafelhasználható keretrendszer, amit az iparban játékmotornak neveznek. Ezek a szoftverek manapság már olyan

hatalmas komplexitással bíró alkotások, melyek teljes körű áttekintése lehetetlen vállalkozás.

Emellett megalkotásuk hatalmas programozói és matematikai apparátust igényel, így fejlesztési költségük olyan nagy, hogy

csak a legnagyobb fejlesztőcégek engedhetik meg maguknak, hogy saját motort használjanak az alkalmazásaik elkészítéséhez.

Természetesen a rendelkezésre álló idő rövidsége illetve a fejlesztői tapasztalatlanságom miatt ennek a dolgozatnak

nem célja olyan szoftverarchitektúra megalkotása, mely bármilyen szempontból felveszi a versenyt az iparban található

játékmotor-megoldásokkal. Ellenben jelen dolgozat célja egy olyan általános keretrendszer megalkotása, melyet a későbbiekben

akár oktatási célokra is fel lehet használni.

A diplomatervem keretében először is bemutatom a szakdolgozatom során elkészített játékmotor fontosabb funkcionalitásait.

Ezután ismertetem azokat a megoldásokat, melyek már a szakdolgozatomban is szerepeltek, viszont a jelen munkám során

bemutatandó rendszeremben módosításra kerültek. Ezt követően taglalom azokat az új funkcionalitásokat, melyekkel még

a korábbi rendszerem nem rendelkezett. Majd az elkészült motor használhatóságának bemutatására készített demonstrációs

alkalmazás ismertetése következik. A dolgozat az elkészített szoftverek értékelésével, majd összefoglalásával zárul.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.