Általános feladatbeadó rendszer fejlesztése ASP.NET platformon

OData támogatás
Konzulens:
Gincsai Gábor
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Egyre több oktatási intézményben merül fel az igény a házi feladatok elektronikus kiadására, beküldésére és értékelésére. Ezen kívánalmak kielégítése végett egy ilyen feladatok megoldására szolgáló webes alkalmazást készítek el szakdolgozatomban.

A megvalósítást ASP.NET MVC 3 platformon végzem el, használom az Entity Framework és a jQuery technológiákat is az implementáció során.

A szakdolgozat első szakaszában röviden ismertetem az alkalmazás elkészítése során használandó technológiák elméletének lényegét, ezzel egyben körüljárom ezek fontosabb funkcióikat.

A specifikációban részletezem a feladatkiírást. Írok a megvalósítandó szerepkörökről, use-case diagramokkal szemléltetve az egyes szerepekhez rendelt feladatokat.

A szakdolgozat fő részében leírom, hogy miként terveztem meg az adatbázist és a felhasználói felületeket az egyes szerepkörök felhasználói számára. A megvalósításnál főleg a fontosabb, érdekesebb részfeladatok megoldását mutatom be, illetve azokét, amelyek leginkább újdonságot jelentettek számomra.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.