Általánosított baricentrikus koordináták alkalmazása a számítógépes geometriai tervezésben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Várady Tamás László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Az általánosított baricentrikus koordináták segítségével számos feladat oldható meg a számítógépes geometriai tervezés és számítógépes grafika területén. Értelmezésük háromszögekre viszonylag egyszerű feladat, ám ezek kiterjesztése n- oldalú konvex, konkáv poligonokra, illetve poligonhalmazokra sok érdekes kérdést vet fel. A dolgozatban bevezetjük az általánosított baricentrikus koordinátákat és megvizsgáljuk ezek legfontosabb tulajdonságait. Elsősorban az ún. középérték (Mean Value) koordinátákkal foglalkozunk. Több érdekes példa segítségével szemléltetjük a koordináták eloszlását konstans paraméter vonalak mentén, és foglalkozunk különböző skalár- és vektormennyiségek interpolációjával. Ezt követően elsősorban deformációs alkalmazásokat vizsgálunk, amelyek rácsháló struktúrák, illetve képek lokális átszerkesztésére vonatkoznak. Négy fontos számítási algoritmust részletesen is ismertetünk. Bemutatjuk a kifejlesztett tesztprogramot, amely segítségével végrehajtottuk vizsgálatainkat és legeneráltuk a nagyszámú alkalmazási példát.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.