Alumínium huzalozás bondolásának szimulációja

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Berényi Richárd
Elektronikai Technológia Tanszék

A mikrohuzal kötés , mint az elektronikai technológiában ismert villamos kontaktust létesítő eljárás létrehozásakor különböző módszerrel a huzalt és a kontaktusfelületeket hegesztik össze (ultrahangos rezgetés, mechanikai nyomás közbeni hő közlése vagy ezek kombinációja). Ez egy évtizedek óta elterjedt és költséghatékony felületszerelési technológia.

Feladatom annak vizsgálata volt, hogy az alumínium ultrahangos mikrohuzal kötés minősítésére alkalmazott húzó teszt végeselem szimulációja által kapott eredményeket összevessem a laboratóriumi mérések során kapott és a szakirodalomban megismert adatokkal.

A szakirodalomból szerzett információk és a laboratóriumi mérések alapján a következőket állapítottam meg a vizsgálat tárgyát képező mikrohuzal kötési technológiával létesített kötések minősítésére alkalmazott húzó tesztre vonatkozóan:

Réz kontaktusfelületen létesített kötések szolgáltatták a legrosszabb minőséget. Ettől jobb eredményt kaptam arany és ezüst bevonat esetében, de legjobb minőségű kötések a külső laborban vizsgált mintán keletkeztek (a szakadás mindig a huzal közepén történt).

Az ezüst felületen és külső mintán létesített ideálisnak tekinthető kötéseken végrehajtott húzó tesztet szimuláltam nemcsak szabvány szerinti függőleges, hanem az attól eltérő 0-45°-os szögtartományban is. A szimulációból megállapítottam, hogy a függőleges iránytól való eltérés ebben a tartományban sem a szakadás helyét sem a szakításhoz szükséges erőt számottevően nem befolyásolja.

Emellett szimulációval megvizsgáltam a különböző átmérőjű kampókkal történő szakításhoz szükséges erők közötti különbséget és megállapítottam, hogy az előzetes várakozásoknak megfelelően nagyobb kampóátmérőhöz nagyobb szakítóerő tartozik.

További vizsgálatok tárgyát képezheti a csak szimuláció során kapott eredményeimnek laboratóriumi reprodukálása, valamint a huzal mentén kialakuló feszültségek több pontban történő ábrázolása új információkat szolgáltathat a roncsolásmentes húzó tesztről.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.