Android alkalmazás federált azonosításhoz

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

A szakdolgozatom témája egy Android alkalmazás elkészítése volt, mely az IAM kon-cepciója alapján egyszer használatos jelszavak segítségével támogatja egy beléptető kapu működését. A beléptető kapun belépni szándékozó személyek autentikációjának és autorizációjának támogatása volt a cél. A felhasználókat és azok jogait tartalmazó adat-bázist nem a kapu, hanem egy távoli szerver (IdM szerver) tartalmazza, az azonosítást, és engedélyezést tehát a távoli szerver végzi (federált azonosítás). Ezen kívül lényeges szempont volt, hogy a beléptető kapu offline, azaz nem rendelkezik internet kapcsolat-tal. A kapun belépni szándékozó felhasználóról viszont feltételezzük, hogy van nála va-lamilyen internetkapcsolattal rendelkező mobil eszköz (pl. mobiltelefon). Olyan mód-szerre volt szükség, amely a federált azonosítás szcenárióját a felhasználónál levő inter-netkapcsolattal bíró mobil eszköz segítségével megvalósítja. A megoldást az OTP (one-time password) technológia jelentette. OTP-k alkalmazásával áthidalhatóvá vált a fel-használó internetkapcsolattal rendelkező mobil eszköze és a beléptető kapu közötti airgap, és megoldhatóvá vált a kétirányú (kapu – IdM szerver) autentikáció és a kapunál álló felhasználó autorizációja (belépés engedélyezése vagy tiltása).

A bevezető részben áttekintem az Identity Management témakörét, és részletesen tár-gyalom a federált azonosítás és egyszeri jelszavak (OTP) témáit. Szakdolgozatom törzsét képezi a megvalósítandó szoftverfejlesztési feladat végigkövetése a szoftverfejlesztés életciklusának egyes állomásain, a követelményektől kezdődően a tervezésen és imple-mentáción át a tesztelés fázisig bezárólag. A záró részben bemutatom az elkészült alkal-mazást, és értékelem a félévben végzett munkámat.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.