Android alkalmazások tesztelési módszerei

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Forstner Bertalan
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Napjainkban az okostelefonok rohamos gyorsasággal fejlődnek. Az egyértelmű

piacvezető szerepet az Android operációs rendszerű készülékek töltik be. A platformra

készült alkalmazások száma és fejlesztése folyamatos mértékben növekszik. Azonban a

mobil alkalmazások gyors ütemű megjelenése minőségbeli és használhatósági

kérdéseket vethet fel. Emiatt az alkalmazások tesztelése elengedhetetlen tényezővé vált

a megfelelő minőségi követelmények biztosításához.

Az operációs rendszer fejlődésével párhuzamosan, különböző tesztrendszerek

jelentek meg. A szakdolgozat célja az ilyen teszteszközök összegyűjtése és ismertetése.

Az ehhez szükséges előzetes feladatok elvégzése a tesztrendszerektől független,

alapvető tesztelési megközelítések összegyűjtése és bemutatása. Ezek mellett a

keretrendszerekre vonatkozó általános tulajdonságok, jellemzők meghatározása is

beletartozik az előzetes vizsgálatokba. Ez a rendszerekhez szükséges, egységes

nézőpont kialakításáért, valamint az összehasonlítási lehetőségek létrehozásáért felelős.

A röviden ismertetett és bemutatott eszközök közül több, eltérő tulajdonságú,

funkciójú és felhasználási körű megoldás kerül bővebb leírásra, tesztelésre. A leírások

célja a rendszer működésének ismertetése, használatához szükséges előkészületek

levezetése, valamint az előre felállított tesztszempontok alapján készített tesztek

elvégzése, azok értelmezése és értékelése. Az elkészített folyamatok alapján a

tesztrendszer általános értékelésére is sor kerül.

Kifejtésre kerülnek az Android által nyújtott fejlesztői lehetőségek, amik a

tesztelés megkönnyítését hivatottak ellátni, segítséget adva az alkalmazások készítőinek

az átláthatóbb hibakeresés elvégzéséhez. Mindezek mellett az előzetesen létrehozott

tesztelési megközelítésekhez ajánlások is olvashatók az adott feladatra javasolt

tesztrendszerek megemlítésével, összehasonlításával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.