Animálható fák procedurális felépítése és skálázható megjelenítése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szécsi László
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A dolgozat egy olyan módszert mutat be, amely véges elemkészletből és az elemek összeillesztési lehetőségeit meghatározó szabályrendszer segítségével a grafikus kártyán hatékonyan és közvetlenül is megjeleníthető növénymodelleket képes létrehozni. Az igény azért merült fel, mert a hasonló geometriák megjelenítésére irányuló alternatív módszerek gyakran számításigényesek és nem teszik lehetővé a modellek valós idejű animációját. A megoldás támogatja a modellek csontváz alapú animációját, amely segítségével az azonos szabályok alkalmazásával létrehozott, megegyező topológiájú növények is egyedi pózt vesznek fel. Valamint olyan animációk is megvalósíthatók, amely szimulálja a szél keltette mozgást. A létrehozott modellek felépítése eltérő, így nem keltik azt a hatást, hogy ugyanazt a modell került többször megjelenítésre. A véges számú elemkészletet modellező program segítségével készítettem el. A számítógépen való megjelenítés hatékonyságának növelése érdekében a modellek különböző részletességi szinten is megjeleníthetők. A különböző részletességi szintű modellek előállítását hardware-es tesszelláció biztosítja. Így az alkalmazásban a növény modellekhez közeledve az egyes modellek nagyobb részletességi szinttel lesznek megjelenítve. Míg távolabb alacsonyabb részletességi szintű, tesszellálás nélküli modellek jelennek meg. A módszert implementáltam. Az implementációm lehetővé teszi az elemkészlet, valamint az elemek összeépítést meghatározó algoritmusok könnyű bővíthetőségét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.