Antenna mérőkamra mérésvezérlő szoftverének tervezése

OData támogatás
Konzulens:
Matolcsy Balázs
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Diplomatervem célja egy antenna mérésvezérlő szoftver fejlesztése MATLAB környezetben, illetve a szoftverhez tartozó felhasználóbarát kezelőfelület (GUI) elkészítése. Mindehhez szükséges a mérési eljárások és a felhasznált műszerek alapos ismerete.

Munkámban bemutatom az alkalmazott műszerek (antennaforgató, spektrumanalizátor, nagyfrekvenciás jelgenerátor és vektor-hálózatanalizátor) vezérlését és mérési rendszerré integrálását.

Az elméleti ismeretek prezentálása után bemutatom az egyes mérések levezetését és elrendezését. Ezt követően részletesen ismertetem a szoftver felépítését, az egyes funkciók megvalósítását. A működést egy példa mérésen keresztül ábrákkal, lépésről lépésre mutatom be, és mivel a diplomamunka elkészültéig nem volt lehetőség a szoftver tesztelésére valós mérésen keresztül, ezért a mérések utáni adatfeldolgozási és megjelenítési funkciókat generált adatsorokkal végeztem el.

A dolgozat Függelék részében csatoltam a tesztelés során a szoftver által létrehozott mérési jegyzőkönyvet, illetve a felhasznált MATLAB kódot a melléklet tartalmazza.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.