Antennaelemeken kialakuló fáziskülönbség mérésének vizsgálata analóg megközelítésben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Sándor
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

A dolgozatom témája az antennaelemeken kialakuló fáziskülönbség vizsgálata volt, amelynek keretein belül terveznem kellet egy olyan tisztán analóg komponensekből felépülő szuperheterodin vevőn alapuló rendszert, ami képes a Bluetooth Low Energy (BLE) által alkalmazott frekvenciasávokra működni. Kitétel volt, hogy a megvalósítandó egységnek DC jeleket kell előállítania, amelyből a két antenna közt létrejövő fáziskülönbség információ kinyerhető és egyszerűen számolható.

Először is el kellett mélyítenem a tudásom az általános szuperheterodin vevő, és annak főbb egységeinek kapcsán, ezután feladatom volt már említett princípiumok alapján különböző vevőegységek tervezése és kritikus pontjainak bemutatása. Létre kellett hoznom az általam preferált rendszerterv szimulációs modelljét, és lefuttatni különböző szcenáriókra, majd ki is értékelni azok eredményeit. Végül valós mérések segítségével kellett igazolnom az elrendezés gyakorlati működőképességét.

Továbbá meg kellett vizsgálnom, hogy milyen lehetőségek rejlenek egy microstrip alapú előszűrő alkalmazásában., amennyiben megfelelően nagy jósági tényezővel rendelkezik.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.