Applikáció-specifikus IoT felhők közötti együttműködés az Arrowhead keretrendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Varga Pál
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

A Dolgok Internete (Internet of Things, IoT) jövőnk egyik kiemelkedő informatikai problémája. Manapság mindent mindennel összekapcsolunk, megcélozva a globális elérhetőséget. Egyes előrejelzések szerint 2020-ra 50 milliárd IoT eszköz lesz és az emberiséget ezen szétszórt erőforrásokat adó kis beágyazott rendszerek tömkelege fogja segíteni.

Ez azonban még a (nem túl) távoli jövő, melynek megteremtéséhez számos alapvető probléma megoldásán keresztül vezet az út. Ezen problémák nagy része az együttműködés képességének hiányában rejlik. A számtalan hardver, egyedi szoftver, programozási nyelv és technológia egy sor olyan iparágat teremtettek, amelyeknél szinte lehetetlen közös alapokat, közös nyelvet találni. Emiatt kulcskérdéssé vált ezen feloldhatatlan heterogenitás kezelése.

Az Arrowhead projekt egy konzorcium víziója, mely az Európai Unió támogatását is élvezi. Küldetése, hogy keretet adjon az ipari automatizálás területén nem csak a technológiai, hanem a teljes megvalósításban az együttműködés megteremtésére. Öt fő területet céloz meg: ipari termelés és feldolgozóipar, okos városok, elektromobilitás, energiatermelés és a villamos energia piac automatizálása.

Az Arrowhead Keretrendszer már számos kísérleti esettanulmányban bizonyította hatékonyságát, melyet a Szolgáltatás-orientált Architektúra (Service Oriented Architecture, SOA) alapú megközelítésének köszönheti. Ezzel válik lehetségessé az ipari automatizálás területén kialakult extrém heterogenitás kezelése, így bármilyen rendszer beilleszthetővé válik az Arrowhead felhő alapú megoldásába.

Ezen Arrowhead Felhőkben néhány központi entitás segítségével valósul az egyes rendszerek együttműködése. Azonban egyetlen Arrowhead Felhő nem tud mindent és mindenkit kiszolgálni, így szükség lesz az egyes Felhők között is az együttműködés képességének megteremtésére. E dolgozat feltárja az ilyen felhők együttműködésével szemben támasztott elvárásokat és használati eseteket, majd pedig a rendszer architektúra és folyamatok szintjén tesz javaslatokat e különböző esetek egységes megoldására.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.