Áramlimiterek szerepe a műholdfedélzeti energia szétosztásban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó József
Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék

Dolgozatomban azt vizsgáltam, hogy a műholdfedélzeti energiaellátó rendszerekben milyen védelmi eszközök kerülnek alkalmazásra. Egy rövid történeti áttekintés, a hagyományosan használt eszközök bemutatása és néhány lényeges alapfogalom definiálását követően rátértem a műholdfedélzeti energiavédelem szempontjából napjainban kiemelkedő fontosságú eszközcsoport, a limiterek tárgyalására. A lényeges típusokból egy-egy darab megtervezését, modelláramkörének felépítését és paramétereinek mérését bemutatva egy teljes képet próbáltam adni ezen áramkörökről. Végezetül a mérési eredményeket tekintve igazoltam a tervezési megfontolások helyességét. Az eszközök minősítő mérései tulajdonképpen minden esetben a vártnak megfelelő eredményeket hoztak. Mind a statikus, mind a dinamikus paraméterek elfogadhatóan teljesítik a specifikációkban megfogalmazott kívánalmakat.

Láthatjuk, hogy a különböző limitertípusok milyen előnyökkel és hátrányokkal rendelkeznek és hogy mikor érdemes valamelyik típus mellett döntenünk.

Természetesen az eszközök további tökéletesítésének lehetősége fenn áll, valamint a termikus tulajdonságok vizsgálatára a hőkamrában végzett mérések is egy lehetséges továbbhaladási irányt jelenthetnek.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.