ArchiCAD API továbbfejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Goldschmidt Balázs
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Szakmai gyakorlatom során lehetőségem nyílt betekinteni és bekapcsolódni a Graphisoft szoftverfejlesztő cég munkájába. A cég fő terméke az ArchiCAD építészeti CAD szoftver. A diplomamunka fő témája e szoftver alkalmazásprogramozási interfészének (API felületének) fejlesztése. Az ArchiCAD API lehetőséget nyújt kiegészítők fejlesztésére, amelyek új funkciót valósíthatnak meg az ArchiCAD felhasználói számára.

A kapott diplomatervezési feladatom az ArchiCAD API tanulmányozása, felépítésének és működésének bemutatása. A célom feltérképezni az ArchiCAD API által nyújtott lehetőségeket és eszközöket. Az API és a segítségével készített kiegészítők részletes felépítését és működését mutatom be. Felvázolom milyen lépésekből áll egy ArchiCAD kiegészítő fejlesztése. Összegyűjtve API fejlesztői tapasztalataimat egy fejlesztői segédletet készítek el, amely kezdő és haladó ArchiCAD API fejlesztőknek egyaránt hasznos segítséget nyújthat munkájukban.

Egy konkrét gyakorlati példán keresztül egy kiegészítő teljes fejlesztését is végigvezetem diplomamunkámban. Feladatom egy 3D nyomtatók számára feldolgozható modell mentésére és beolvasására képes ArchiCAD kiegészítő fejlesztése. A 3D nyomtatók számára szabványos, STL formátumú fájl előállítását és feldolgozását kell megterveznem és megvalósítanom.

Az általam elkészített kiegészítőt a Graphisoft tesztelői szigorú tesztelési folyamatnak vetették alá mielőtt kiadásra került. Röviden bemutatom a tesztelés menetét, majd a tesztelés és a felhasználók visszajelzései alapján felmerült hibákat és azok megoldásainak vázlatát.

Az API megismerése után további feladatom – a piaci igényekhez igazodva – az API továbbfejlesztése. A külső fejlesztők visszajelzései, igényei alapján több újabb funkciót megvalósítottam. Diplomamunkámban bemutatom, hogyan tettem lehetővé átalakítási tervek kezelését, illeve elemek egybevonásának kezelését API funkciók segítségével.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.