Architektúra alapú megbízhatósági modellezés és analízis

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Majzik István
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A kritikus számítógépes rendszerek elkészítése során fontos a rendszer által nyújtott szolgáltatások minőségének, így a rendszer szolgáltatásbiztonságának vizsgálata. A megbízhatóság egyike a szolgáltatásbiztonság vizsgálandó jellemzőinek. A szakdolgozatomban olyan architektúra alapú szöveges modellezési nyelvet mutatok be, mely segítségével az elkészítendő rendszer megbízhatósági analízise érdekében a rendszer komponensei és azok megbízhatósági tulajdonságai megadhatók. A nyelv egyes elemeit szisztematikusan leképezve sztochasztikus Petri-háló elemekké a teljes rendszert reprezentáló hálót kapunk. Ez a Petri-háló alkalmas meghibásodási, hibaterjedési és helyreállítási folyamatok leírására, majd rendszerszintű megbízhatósági analízis elvégzésére a PetriDotNet keretrendszer segítségével.

A szakdolgozatom során áttekintem az AADL, és CONCERTO eszköz lehetőségeit, majd a tanulságok alapján egy architektúra alapú megbízhatósági analízisre használható modellezési nyelvet definiálok. Az így megalkotott egységeknek meghatározom a Petri-háló transzformáltjait, valamint szemléltetem a transzformáció általános működését.

A nyelvtan használatát és a transzformációt egy példával demonstrálom. A modellezés és modell leképzés bemutatása egy Telecare rendszer segítségével történik, mely egy egészség-monitorozó rendszer. Ennek elkészült a modellje a saját nyelv használatával, valamint ez alapján, a definiált modell-leképzések alkalmazásával, a sztochasztikus Petri-háló mint analízis modell is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.