Árnyékolás jelenségének vizsgálata a gőzfázisú forrasztás során

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Géczy Attila
Elektronikai Technológia Tanszék

A nyomtatott áramkörök alkatrészekkel történő szerelésének elengedhetetlen része a forrasztás. Talán ez a legfontosabb és legkényesebb lépése a folyamatnak, ugyanis sok hibalehetőséget hordoz. Irodalomkutatásomban rövid áttekintést adok az újraömlesztéses forrasztásról (reflow). Munkám során gőzfázisú újraömlesztő kemencét használtam, így kitekintést teszek a kondenzációs hőátadásra, mint fizikai jelenségre, illetve részletesen ismertetem a gőzfázisú forrasztás technológiáját. Mivel méréseim hőmérséklet-monitorozásból állnak, így a hőmérsékletmérés módszereire is kitérek. Diplomamunkám elsődleges célja az esetleges árnyékolás jelenségének kimutatása volt a gőzfázisú forrasztási technológia során, így erről a jelenségről is végeztem irodalomkutatást.

Munkám során részletes kísérlettervet állítottam össze az árnyékoló hatás kimutatására, melynek részét képezte egy kutatás a nagyméretű alkatrészek piacán. Több mérési elrendezésre tettem javaslatot, melyek közül az egyik változatot megvalósítottam. Ennek során nagyméretű alkatrészeket rögzítettem FR4 lemezekre különböző pozíciókban, és az alkatrészek négy oldala mellett, illetve az alkatrészek belsejében vizsgáltam a hőmérsékleti görbéket.

A mérési eredményeim kiértékelésekor tapasztalatot szereztem nagy mennyiségű adathalmazok feldolgozásában és a megfelelő következtetések levonásában. A munkám végén javaslatot tettem, hogyan lehetne a mérési elrendezést és a mérések folyamatát továbbfejleszteni, hogy könnyebben kiértékelhető eredményeket kapjunk, illetve annak vizsgálatára, hogy milyen hatással van a gőzfázisú forrasztás a nagyméretű alkatrészekre.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.