Artéria alapú forgalomirányítási stratégiák torlódások kezelésére

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Harmati István
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A szakdolgozat két fő forgalomirányítási algoritmust dolgoz fel, melyek artériákat tar-talmazó hálózatokra lettek tervezve. Az ilyen koncepcióval tervezett hálózatok áteresz-tőképessége egyrészt nagyobb, másrészt motiválja a vezetőket, hogy az artérián közle-kedjenek, mert a lámpafázisok megállapítása számukra kedvező. Így kevesebb út van intenzív használatnak kitéve.

Az első vizsgált algoritmust egy nagyon speciális úthálózatra dolgozták ki, így használa-ta meglehetősen korlátozott. Ennek köszönhetően az adott körülmények között sokkal hatékonyabb, mint azon más módszerek, melyek általánosabb problémák megoldására lettek tervezve. A második vizsgált algoritmus egy ilyen általánosabb megoldás a forgalomirányításra.

Az első, és talán legfontosabb korlátozás, mely nagyban szűkítik a felhasználhatóságát az első módszernek, hogy csak egyirányú artériák esetén használható. Kétirányú artéri-ákra való kiterjesztés esetén forgalomtól függően előfordulhat olyan szituáció, hogy a keresztirányú forgalom teljes kiéheztetésre kerül. A módszer fő célja, hogy az artériák-ban lévő forgalmat szolgáljuk ki a lehető legelőnyösebben, ennek ellenére nem meg-engedhető, hogy a keresztirányú forgalomnak ne jusson zöld lámpa idő. További jelleg-zetessége az algoritmusnak, hogy predikcióra épül, hiszen nincsen arra vonatkozó in-formációnk, hogy a beáramló forgalom az időben hogyan fog alakulni. Ezt a korábbi forgalom, illetve statisztikák alapján lehet megjósolni és a lámpák a jelenlegi ismert és jövőbeni becsült állapot alapján kerülnek beállításra. Minél hosszabb távra akarunk optimalizálni, annál nagyobb lehet a jövőben a hiba.

Ezekkel szemben a másik módszer kétirányú artériákra is használható, továbbá keve-sebb szerepet kap a predikció, hiszen itt a hálózat tulajdonságai alapján egyszer kerül meghatározásra a lámpák közötti eltérés, illetve azok fázisainak hossza, ami aztán a teljes vizsgálati periódusra érvényes marad. Ennél fogva ez a módszer kevésbé haté-kony, viszont keresztező artériákra is kiterjeszthető, illetve még az sem akadály, ha az artériák teljes kört alkotnak.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.