Aszimmetria vizsgálata kisfeszültségű hálózati mérések alapján

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Divényi Dániel Péter
Villamos Energetika Tanszék

A kisfeszültségű elosztóhálózaton az aszimmetria egy komoly probléma villamosenergia-minőségi illetve veszteségbeli szempontból is. A fennálló feszültség aszimmetria csökkenti a fogyasztók által vételezett hasznos teljesítményt, sőt villamos berendezéseik élettartalmát lerövidítheti vagy tönkre is teheti azokat. A terhelések aszimmetriája hőveszteségként jelentkezik, amely gazdasági szempontból leginkább az elosztóknak hátrányos. Ezek és egyéb hatások is átterjedhetnek a közép- és nagyfeszültségű hálózatra is, ezért fontos, hogy megfelelő hangsúlyt fektessünk a kezelésére.

A dolgozatomban bemutatom az aszimmetria mérésére illetve kompenzálására nemzetközileg ismert módszereket, melyek különböző helyi hagyományok és szabványok szerint alakultak ki. Munkámban több aszimmetriamérésre alkalmas modellt alakítottam ki, melyek segítségével elemeztem az ELMŰ Hálózati Kft.-től kapott adatokat. A felhasznált adatok egy magyarországi község havi és éves méréseit foglalják magukba, melyeket a Smart Metering Multi Utility Projekt keretében telepített okosmérők szolgáltattak. A modell felépítésében az egy hónapos részletes adatok voltak a segítségemre. Ezekkel az adatokkal az időbeli átlagolás aszimmetria tompító hatását is megvizsgáltam.

Szakdolgozatom fő célja, hogy módszertant adjak arra vonatkozóan, hogy egy rövidebb mérési időszak esetén milyen bizonyossággal következtethetünk a tényleges aszimmetriára. Ehhez a község egy teljes évre vonatkozó mérési adatait elemeztem, melyek segítségével az aszimmetria szezonalitását vizsgáltam. A feladat megoldásához rövidebb időszakok aszimmetria mérőszám-eloszlásait hasonlítottam össze, melyek által az éves aszimmetriaváltozási viszonyok jól megállapíthatókká váltak. Továbbá a dolgozatomban választ adtam arra vonatkozóan, hogy a feszültség aszimmetria mérésére szabvány által előírt egyhetes mérések alkalmasak-e a terhelő áramok aszimmetriájának mérésére.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.