Aszinkron gépek végeselmes (FEM) analízise

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Balázs Gergely György
Villamos Energetika Tanszék

Villamos gépek számítógéppel segített tervezése és szimulálása lehetőséget ad a mérnököknek, hogy a gépek analitikusan nehezen, vagy pontatlanul számítható jellemzőit is meghatározzák, így jobb műszaki paraméterekkel rendelkező konstrukciókat hozzanak létre. Egy villamos forgógép esetében, mind a mechanikai, mind a villamos igénybevételek feltárása fontos feladat. A végeselemes analízis lehetővé teszi, hogy az adott paraméterekkel rendelkező gép egyéni működési jellemzői, szemléletesen módon vizsgálhatóak legyenek.

Az elmúlt évtizedekben a megrendelők és a nemzetközi szabványok által támasztott követelmények miatt, kiemelt fontossággal bír az energiatakarékos és magas hatásfokkal rendelkező villamos gépek gyártása. Az olyan többletveszteségek, mint a légrésmező felharmonikusai által indukált járulékos veszteségek pontos meghatározása, igen nehéz feladat. A számításuk általában tapasztalati eredményekre alapozott, közelítő tényezők alapján történik. Emiatt azonban bizonyos gépkonstrukciók esetén, a számított és valóságos eredmények jelentős eltérést mutathatnak. A végeselemes analízis segítségével, a veszteségek számítása is nagy pontossággal elvégezhető.

Szakdolgozatom, a témámat kiíró Hyundai Technologies Center Hungary Kft. által tervezett és kiválasztott, rövidrezárt forgórészű aszinkron motor végeselemes analízisét mutatja be. Röviden kitérek a géptípus működésének elméletére, konstrukciójára és ismertetem a tervezés menetét. Munkám során elkészítettem a cég által használt kétdimenziós végeselemes szoftverhez egy kiegészítő programot, mely a tervezett aszinkron gépek modellezését jelentősen automatizálja. Az alkalmazott megfontolásokat egy 2,65 MW-os aszinkron motor modelljének felépítésén keresztül mutatom be, lépésről lépésre. A dolgozat elsődleges célja, a járulékos veszteségek meghatározása és összehasonlítása, különböző villamos és geometriai konstrukciók esetén. A közölt eredmények segíthetnek a még nagyobb hatásfokkal és jobb kihasználtsággal rendelkező gépek tervezésében.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.