Aszinkron motoros hajtású villamos autó energetikai vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Számel László
Villamos Energetika Tanszék

Manapság egyre inkább teret hódítanak az elektromos hajtású autók a belső égésű motoros hajtású autókkal szemben. A jövőben pedig ez a trend várhatóan folytatódik. A szakdolgozat egy aszinkron motoros hajtású elektromos autó energetikai vizsgálatával foglalkozik.

Az első fejezetben összehasonlítom a belső égésű motoros és elektromos hajtású autók alapvető felépítésbeli különbségét. Rávilágítok arra, milyen érvek vannak az elektromos autók mellett, és arra is, hogy jelenleg milyen tényező gátolja leginkább elterjedésüket.

A második fejezet szintén összehasonlításon alapul. Az alapvető villamos motortípusok előnyeit és hátrányait mutatom be. Ezen belül is azokat az érveket helyezem előtérbe, amelyek kiemelkedően fontos szempontok egy személyautót illetően. Végül megindokolom, miért tartom az aszinkron gép használatát egy jó választásnak.

A harmadik fejezetben röviden bemutatom a villamos hajtáson kívüli egységek energetikai viszonyát. Először a jelenleg leggyakrabban használt akkumulátortípusokat hasonlítom össze egymással, ismét külön kihangsúlyozva azokat az érveket, amelyek egy elektromos autó esetén fontosak. Majd a hajtáshoz szükséges inverter különböző veszteségeivel foglalkozom.

A negyedik fejezetben rátérek magára a szakdolgozat fő tárgyára, az aszinkron gép energetikai mérlegére. Direkt és indirekt módon vizsgálom a hatásfokot, veszteségeket.

Végül az ötödik fejezet az eddigiekben megállapított tények és számadatok összefoglalását tartalmazza. A különböző veszteségek segítségével elkészítettem az úgynevezett Sankey diagramot, illetve személyes véleményem is közlöm a fejezet végén.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.