Átállási idők kezelésének továbbfejlesztése termelésütemező rendszerben

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szikora Béla
Elektronikai Technológia Tanszék

Összefoglaló

Szakdolgozatomban egy átfogó ismertetést nyújtok a termelésütemezésről, amely igen kimagasló pozíciót tölt be a termeléssel foglalkozó vállalatok prioritási listáján, hiszen a versenyképesség fenntartásához ez elengedhetetlen. A jelentőségének megfelelő reprezentálásához egy termelésütemező szoftver felépítését és működését használom fel, kiélezve, egy az ütemezéshez szorosan kapcsolódó problémára. A szoftver egy integrált vállalatirányítási rendszerrel van egybehangolva, így a két program kapcsolatának ismertetésére is kitérek.

Az első fejezetben általánosságban mutatom be a termeléstervezés és termelésütemezés fontosabb lépcsőit, ezt követően ismertetem a szakdolgozatomhoz használt két szoftvert, a QAD EA vállalatirányítási rendszert és az on-PLAN termelésütemező szoftvert, illetve a két rendszer kapcsolatát és a termelésütemezéshez szorosan kapcsolódó alapadatokat. Majd a tesztrendszer felépítéséhez elengedhetetlen bemeneti adatokat ismertetem. A paraméterezés után az átállási idő termelésütemezésben általánosságban és on-PLAN szoftverben betöltött szerepére térek ki. Ezek mellett az Átállási időhöz szoros összeköttetésben lévő Munkaidőkre is hangsúlyt fektetek. Ismertetésük után bemutatom az on-PLAN termelésütemező szoftver algoritmusának működését, kitérve annak gyengeségeire. A megfelelő tesztrendszer kiépítése után pedig az optimalizált, továbbfejlesztett algoritmust mutatom be. Ennek megvalósítását Progress programozási nyelven végzem el, amelynek fázisait és eredményeit külön fejezetben részletesen dokumentálok.

A fejlesztés alap problémáját az adja, hogy az átállási időre egy megszakíthatatlan időként tekint a rendszer. Ezt a gyengeséget optimalizáltam a dolgozatom során, illetve az átállási idő kezelése mellett az állásidőnek a precízebb fejlettebb használatát mutatom be.

Végezetül a rendszer továbbfejlesztésének egy lehetséges kimentére mutatok alternatívát, hogy ezzel is egy még pontosabb ütemező birtokába juthassunk.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.