Átlátszó elektródhálózatok vizsgálata agyi optikai képalkotó eljárásokban

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szlávecz Ákos
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

A diplomamunkám során a PPKE ITK Implantálható Mikrorendszerek Kutatócsoport külföldi együttműködéseiben alkalmazott polimer alapú agyi implantátumait minősítettem optikai és statisztikai módszerekkel.

A dolgozatomban ismertetem az átlátszó elektródok tulajdonságait és felhasználási lehetőségeit, optikai karakterizációjukhoz alkalmazott optikai mérési technikák technológiai hátterét és alkalmazhatóságát, ex vivo kísérletek kivitelezését és az optikai mérések során nyert adatok jel- és képfeldolgozó programok segítségével történő elemzését.

Egy, a MATLAB-ban írt algoritmus révén vizsgáltam a kétfoton-mikroszkópiával alkotott képek intenzitás profilját. A képek összehasonlításával megállapíthatóvá vált, hogy az átlátszó elektróda szerkezeti anyagául szolgáló polimer (Parylene HT) milyen mértékben torzítja az általunk vizsgált agyszelet kétfoton mikroszkópiával alkotott képét. Azt vártuk, hogy a Parylene HT alkalmazása miatt olyan csekély módon változik a vizsgált mikrogyöngyök és axonok átmérője a fluoreszcens képen, hogy az nem befolyásolja az eredmények kiértékelhetőségét.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.