Átviteli hálózati rendszermodell készítése a közép-európai régióra a Power World program felhasználásával áramlás alapú kapacitásallokáció várható hatásainak vizsgálatához

OData támogatás
Konzulens:
Prikler László
Villamos Energetika Tanszék

Kivonat

Az országokat összekötő, kooperáló átviteli hálózat, a szinkronjáró rendszeregyesülések üzemeltetése és fejlesztése számos műszaki–gazdaságossági elemzés elvégzését igényli. A kvantitatív vizsgálatok alapja a hálózatszámításra alkalmas rendszermodell. A rendszervizsgálatok fejlődő részterülete a határkeresztező kapacitások számítása.

Az Európai Közösség deklarált célja a szabad kereskedés akadályainak lebontása, a belső villamosenergia-piac létrehozása. Ennek egyik fontos állomása a közép-európai régióban hamarosan bevezetésre kerülő koordinált, explicit kapacitásallokáció. Ez az új áramlás alapú módszert alkalmazó eljárás szakít a korábbi, határokhoz és csereprogramokhoz kötött kapacitás fogalmakkal, képes a kiosztott szállítási jogok egymásra hatásának figyelembe vételére és az egyes szűk keresztmetszetet okozó hálózati elemek elkülönítésére. Ezen újszerű és bonyolult megközelítés bevezetése és alkalmazása a valós környezetben rengeteg előzetes tanulmány és vizsgálat elkészítését igényli.

Szakdolgozatomban a Power World hálózatszámító program felhasználásával felépítettem a közép-európai régió átviteli hálózatának modelljét, és bemutattam a szoftver lehetőségeit az áramlás alapú eljárás vizsgálatára.

Jelen értekezés elején a vázolt probléma ismertetése és a hálózatszámítás elméleti alapjainak összefoglalása után kitértem a Power World program sajátosságaira. Ezt követően leírtam a nyilvános adatpublikációra támaszkodó részletes rendszermodell felépítésének lépéseit, és bemutattam az explicit és implicit kapacitásallokációs technikákat, mint a szűk keresztmetszetek piaci alapú kezelésének módját. Részleteztem a fogalmak definiálásával és a az alkalmazott módszerek leírásával a jelenleg alkalmazott bilaterális, NTC alapú, valamint a tervezett áramlás alapú explicit kapacitásallokációt. A dolgozat végén példán keresztül mutattam be az áramlás alapú módszer kapacitásszámítási és aukciós algoritmusait, a szimulációkhoz felhasználva a rendszermodell adatait, valamint a Power World program eszközeit.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.