Autó szervízkönyv kezelő alkalmazás készítése WPF technológiával

OData támogatás
Konzulens:
Cserkúti Péter
Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

Nagyobb autószerelő cégeknél a szerelési folyamatnak szerves részét képezi a szervizelések elektronikus naplózása, ám erre kisebb műhelyeknél általában sem anyagi háttér, sem idő nem áll rendelkezésre. Az igény azonban adott, egy könnyen kezelhető szervizprogramra, amely alapján a már szervizelt autóknál könnyedén megtekinthető azok története és a beszerelt alkatrészek alap adatai.

A feladat egy szervizkönyv alkalmazás megvalósítása, amely számos hasznos funkciót valósít meg szerelőműhelyek számára. Az alkalmazás tárolja az autók alapvető adatait, amiket a szerelőnek minden alkalommal külön meg kellene néznie ahhoz, hogy egyértelműen beazonosíthassa az autó paramétereit. A felhasználót jól látható módon riasztja abban az esetben, ha az adott autó műszaki vizsga közelébe ér vagy lejárt már a műszakija. Alapvető funkcionalitása pedig a szerelések nyomon követése, azaz az autón végzett szervizek adatainak tárolása és visszakereshetősége.

A felhasználó, azaz a szerelők szemszögéből azonban vannak bizonyos elvárások, amelyeknek eleget kell tenni. A szerelőműhelyek számítástechnikai infrastruktúrája általában fejletlen, gyakran nincs állandó internet elérésük. Ezen körülményekhez alkalmazkodva a cél egy olyan rendszer megvalósítása, amely tud akár online, akár offline módon is működni. Offline módon lokálisan tárolja az adatokat, online kapcsolat esetén pedig képes az adatok felhőbe való szinkronizálására.

Szakdolgozatomban kitérek a felhasznált technológiák bemutatására, különös tekintettel a WPF-el kapcsolatosakra. Részletes leírást adok az alkalmazás funkcióinak specifikálásáról, valamint a tervezés folyamatáról. Kitérek az interfészek kidolgozásának lépéseire, valamint az Azure WCF Service-vel való online szinkronizáláshoz használt algoritmus megtervezésénél és a későbbi kivitelezés során meghozott döntésekre. Helyet kap a lokális adatbázis kiválasztásának indoklása, valamint az itt tapasztalt nehézségek áthidalása, ezeknek a megoldása. Az implementáció leírásánál hangsúlyt kap az előre nem látott problémák kezelése, valamint az alkalmazás és a felhasználói felület összhangba hozásának nehézségei, kitérve a GUI tervezés sok esetben nehezen betartható alapjaira.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.