Autóipari HIL szimulátor funkció kiterjesztése ESP rendszerek irányába

OData támogatás
Konzulens:
Scherer Balázs Attila
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Komplex beágyazott rendszerek fejlesztésénél elengedhetetlen a termék szisztematikus és aprólékos tesztelése, hiszen az autógyártó cégek csak így képesek megtartani a vásár-lók bizalmát, valamint megfelelni a különböző törvényi előírásoknak. A tesztelő rend-szerrel szemben egyre gyakrabban előforduló követelmény, hogy ne csak statikus szituá-ciókban, hanem dinamikus, a valóságot lehető legjobban szimuláló körülmények között is lehessen ellenőrzéseket végezni.

A valóságos környezetben történő tesztelés időigényes, költséges és veszélyes tesztelési módszer, hiszen szükséges hozzá a tesztpálya kiépítése, a tesztelő személyzet fizetése és a környezet biztonságossá tétele. Noha az ilyen típusú tesztek elengedhetetlenek a fej-lesztés utolsó fázisában, az addig lezajló tesztekre sok esetben van jobb megoldás. A különféle vezérlő eszközök tesztelését elvégezhetjük virtuálisan is egy külön erre a célra kialakított módszerrel. Az ilyen úgynevezett Hardware-in-the-Loop (HIL) tesztek szé-leskörben elterjedtek az autóiparban azok gyorsaságbeli, költségbeli, biztonságbeli és hatékonyságbeli előnyeik miatt. Összeállításukhoz bonyolult környezeti szimulációk szükségesek, ahol a beágyazott rendszer stimulálásához változatos analóg és digitális jeleket kell előállítani.

A BME MIT Bosch laborban már létrehoztak ilyen tesztrendszereket, melyeken a hallga-tók HIL teszteléssel kapcsolatos méréseket végezhetnek, valamint saját algoritmusokat és vezérlőegységeket tervezhetnek és próbálhatnak ki. Ez egy jól működő környezet, azonban a benne található autószimulátor korlátai leszűkítik a fejleszthető eszközök pa-lettáját.

A szakdolgozatom célja, hogy megvizsgáljam annak a lehetőségeit, hogy a BME MIT Bosch laborban működő HIL környezet hogyan egészíthető ki úgy, hogy az autókban egyre jobban elterjedt ún. active safety berendezések közül az ESP funkcionalitáshoz szükséges működést vizsgálni lehessen. Külön figyelmet szentelek a kerekenkénti fékerő szabályozásának lehetőségére, valamint el is készítek egy HIL tesztrendszert az eddigi környezet módosításával.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.