Autóipari kommunikáció konformancia-tesztberendezés validációja

OData támogatás
Konzulens:
Naszály Gábor
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A diplomatervem célja az autóipari kommunikációhoz kapcsolódó konformancia teszteket végző rendszer lehetséges validációs eljárásainak vizsgálata, s egy validációs eljárásának kidolgozása volt. Ennek során elsőként megismerkedtem az autóiparban használt mérőrendszerek minősítésére szolgáló fogalmakkal, az azokat számszerűsítő módszerekkel, ezek alkalmazási lehetőségeivel, majd a vizsgált rendszer mért paramétereinek időbeli követésére megfelelő módszerrel, amelyet a statisztikai folyamat szabályozás jelentett.

Ezek után megvizsgáltam és bemutattam a konformancia tesztrendszer mind hardveres mind szoftveres felépítését a dolgozat által követelt mélységig, különösen a felépítésből fakadó, a validációs eljárást érintő korlátokat. Mindezek figyelembe vételével dolgoztam ki és implementáltam a kijelölt paraméterek validációs eljárását megvalósító szoftvert. A dolgozat utolsó harmadában a konzulens által kiválasztott paraméterek mérési eljárását, s a kapott eredményeket mutattam be.

Végül a validációs szoftver továbbfejlesztési lehetőségeit tekintettem át.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.