Autóipari vezérlőegységek fő- mellék központi egység gyári tesztjének fejlesztése

OData támogatás
Konzulens:
Scherer Balázs Attila
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban az autóiparban bizonyos esetekben már nem elegendő, hogyha egy vezérlőegységben csak egy központi egységet üzemeltetnek. Sokszor szükség van annak oly módon történő tehermentesítésére, hogy a rendszerbe egy második központi egység is bekerül – mint mellék központi egység – a fő központi egység mellé. Ekkor egy-egy funkciót a mellék központi egység önállóan is megvalósíthat.

Egy személyautó automataváltó-vezérlője működéséből fakadóan biztonságkritikus beágyazott rendszernek minősül. Az ilyen eszközöket pedig lehetőség szerint minél alaposabban kell tesztelni közvetlenül a gyártás után, hogy fejlesztőként és gyártóként is biztosak lehessünk benne, hogy a végső célrendszerbe beépítendő eszköz minden hardverfunkciója megfelelően működik. Azonban a tömeggyártásban alapvető követelmény a költségek minimalizálása. Ennek teljesülésének érdekében a két központi egységgel rendelkező vezérlő esetében is csak a fő központi egységgel tudunk kommunikálni, ami az autóiparban megszokott CAN buszon keresztül történik. A mellék központi egységet így csak a fő központi egységen keresztül érhetjük el, ami azt jelenti, hogy annak tesztelése is csak a fő központi egységen keresztül valósulhat meg.

A feladatom annak a szoftvernek az elkészítése volt, amelynek segítségével nemcsak a fő központi egység bizonyos hardverfunkcióit lehet ellenőrizni, és azok állapotáról visszajelzéseket kapni, hanem segítségével a két központi egység közötti adatvonalakon keresztül a mellék központi egységen is tesztelhetővé válik a specifikációban szereplő néhány funkció helyes működése.

Ebben a dolgozatban először röviden összefoglalom, hogy miért nehézkes a beágyazott rendszerek tesztelése, majd ismertetésre kerül az alkalmazott tesztelési eljárás is. Ezután a két központi egységet tartalmazó célrendszer bemutatása következik, illetve összehasonlítok kommunikációs protokollokat, amelyeken keresztül bemutatom, milyen szempontok vezettek az egyes egységek közötti kommunikáció célrendszerben szereplő megvalósításához.

Ezután ismertetésre kerülnek a specifikáción túl a szoftver megvalósításának lépései, a megvalósítás során felmerült problémák és azok megoldásai, majd leírom, hogy hogyan teszteltem a szoftvert. Végül értékelem a megoldott feladatot, és összegzem, hogy az milyen továbbfejlesztési lehetőségeket rejt még magában.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.