Automataelméleti komplexesemény-feldolgozás algoritmusainak vizsgálata

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Vörös András
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

A hagyományos kritikus rendszerekben gyakorta alkalmazott módszer a futási idejű ellenőrzés.

Ennek célja olyan ellenőrző programok szintézise, melyek segítségével felderíthető egy kritikus komponens hibás, a követelményektől eltérő viselkedése a rendszer működése közben.

Többek között ezt a célt szolgálja egy, a tanszéken fejlesztett keretrendszer is, amely élő modelleket használ és az azok fölött értelmezett modelltranszformációs szabályok segítségével definiálja a vizsgálandó temporális kifejezést.

Modelltranszformációk helyességének ellenőrzése azonban algoritmikusan eldönthetetlen feladat általánosságban, így a definiált temporális viselkedéseket is nehéz formálisan vizsgálni.

Az irodalomban többféle megközelítés létezik a temporális viselkedések definiálására és többféle formalizmust is definiáltak automata alapokon.

Ezekben közös, hogy az automaták többnyire jól vizsgálhatóak algoritmikusan, az általuk definiált és elfogadott nyelvekkel kapcsolatban lehetőség van formális analízisre és ellenőrzésre.

Ebben a dolgozatban megvizsgálom az irodalomban ismert legfontosabb automataelméleti megközelítéseket, és ez alapján kiterjesztem a tanszéki keretrendszert a paraméteres temporális viselkedések automata elméleti reprezentációjával.

Bemutatom egy automata reprezentáció implementációját amely alkalmas paraméteres és temporális tulajdonságok ellenőrzéséhez.

Elemzem a megoldást kifejezőerő szempontjából, és megvizsgálok egy mérnöki leíró nyelvet és annak leképzését automata reprezentációra.

Ezen felül bemutatom az alapvető koncepcionális megoldását egy paraméteres temporális automata végrehajtónak, és a néhány ehhez szükséges, általam kidolgozott adatszerkezetet.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.