Automatikus kódgenerálás PLC-re

OData támogatás
Konzulens:
Kovács Gábor
Irányítástechnika és Informatika Tanszék

Jelen szakdolgozat MATLAB Stateflow környezetben elkészített StateCharts diagramok alapján történő automatikus kódgenerálás két megvalósítását ismerteti. A kódgenerálás célja mindkét esetben az, hogy lehetőséget adjon a felhasználónak arra, hogy a PLC programozási nyelvek beható és megbízható ismerete nélkül is hatékonyan tudjon irányítási feladatokat megvalósítani, illetőleg hogy a PLC-programozásban járatos felhasználó számára magas szintű leírási lehetőséget biztosítson és lehetővé tegye a tervezett irányítás gyors validálását a szakasz Simulink-ben történő modellezése esetén. Az egyszerűbb kódgenerálási feladat során az elkészített szoftvermodul utasításlistás kódot generál egy egyszerűbb, hierarchiát és párhuzamos komponenseket nem tartalmazó Stateflow-diagram alapján. A kódgenerálás lényegében egy könnyen áttekinthető és jól olvasható sablon alkalmazását jelenti a Stateflow diagramból API-függvények segítségével kinyert információnak megfelelően. Az így keletkező kód a felhasználó rendelkezésére álló PLC-n közvetlenül még nem futtatható, a PLC fizikai IO portjainak és a program által kezelt be- és kimeneteknek az összerendelése a felhasználó feladata. Ezzel szemben a komplex kódgeneráló modul képes bonyolultabb Stateflow diagramok hierarchikus és párhuzamos komponenseinek kezelésére is, kimenetként pedig strukturált szöveges kódot állít elő. A modul használatát a felhasználót a kódgenerálási folyamaton végigvezető, intuitív grafikus felhasználói felület támogatja. A kimenetként szöveges fájlok formájában rendelkezésre álló kód PLC fejlesztő szoftverbe történő importálása és fordítása után közvetlenül az irányítórendszerre tölhető, mivel megtörténik a rendelkezésre álló fizikai be- és kimenetek a diagram be- és kimeneteihez való hozzárendelése is. A szakdolgozat ismerteti a kódgeneráló modulok tesztelésének eredményeit, valamint a további fejlesztési lehetőséget is.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.