Automatikus mérőóra-leolvasás Wireless M-Bus segítségével

OData támogatás
Konzulens:
Horváth Zoltán
Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

Az automatikus mérőóra-leolvasás (AMR) és a Smart Metering fogalma annyira nem új keletű, de a jövő szempontjából meghatározó téma. A közüzemi szolgáltatók célja olyan technológiák megvalósítása, melyek segítségével a fogyasztóknál elhelyezett mérőórák adataihoz távolról hozzáférhetnek. A már létező technológiákat a 2. fejezetben mutatom be. Magyarországon a cél az, hogy a különböző mérőóráktól az adatok a legrövidebb úton (akár vezetékes, akár vezeték nélküli) eljussanak a legközelebbi elektromos mérőig, ahonnan már a meglévő kiépített áramhálózat segítségével könnyedén továbbíthatóak a központba. Ehhez ismernünk kell a vezeték nélküli- és a vezetékes megoldások előnyeit és hátrányait. Egy ilyen összehasonlítást el is végeztem a 4. fejezetben az M-Bus protokollra vonatkozóan, melyből kiderült, hogy az optimális hálózat a különböző megoldások kombinálásával valósítható meg.

Éppen ezért fejlesztésem céljául olyan Windows-os környezetben futtatható program megvalósítását tűztem ki, melynek segítségével a wireless M-Bus protokollt használó, rádiós mérőórák üzeneteit könnyedén átalakíthatjuk úgy, hogy az továbbítható legyen a vezetékes M-Bus protokollnak megfelelően. Így lehetőség nyílik arra, hogy a fogyasztásmérők adatait úgy juttassuk el egy ezáltal adatközpont funkcióit is megvalósító árammérőbe, hogy ne kelljen közben semmilyen más eszközt igénybe venni (pl. rádiós adatgyűjtő).

Ahhoz, hogy a 6. fejezetben bemutatott program működését megértsük, fontos tisztában lenni az M-Bus fogalmával és alkalmazási lehetőségeivel. Szakdolgozatom keretében erre is kitérek a 3. fejezetben. A wireless M-Bus protokoll ismerete szintén nélkülözhetetlen ebben a témában. Ismerni kell az üzenetek szerkezetét, a kommunikációk fajtáit, és mivel vezeték nélküli információcseréről beszélünk, így az adatok titkosításának megvalósítását is, melyeket az 5. fejezetben mutatok be.

Nem csak Magyarország, hanem Európa is még a mintaprojektek fázisában tart, így semmi sem dőlt még el az AMR technológiák és az M-Bus jövőjét illetően. Az ezzel kapcsolatban kitűzött közös célról és az eddig elért eredményekről számolok be a 7. fejezetben.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.