Automatikus mock generálás JavaScript környezetben

OData támogatás
Konzulens:
Honfi Dávid
Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

Napjainkban a szoftverek egyre növekvő minőségi követelményeik miatt, az igény a szoftverek tesztelésére rohamosan növekszik. A szoftvertesztelés egyik célja ezen minőségi követelmények teljesítése. A dolgozatom, ennek a témának egy részével foglalkozik. Munkám során a unit tesztelés egy fontos aspektusával, a függőségek mockokkal történő izolációjával foglalkoztam. Szakdolgozatom eredményeképp elkészült egy mock fájlokat generáló keretrendszer JavaScript környezetekhez, amely segítséget nyújthat a tesztelők számára a modulok közötti függőségek automatikus izolációjával.

A dolgozatban bemutatom a szoftvertesztelés típusait, illetve ezek közül is a modultesztelést, mellyel a dolgozat további részeiben foglalkoztam. A dolgozat kitér a mock fájlok fontosságára, mely elfedheti az eredeti erőforrásigényes függőségeket a tesztek során. Ezután a szoftveranalízis típusait is tárgyalom, melyekre a modulok függőségeinek felderítése miatt van szükség. Továbbá bemutatom a dolgozat során használt Jest teszt- és Jalangi2 analízis keretrendszerekkel való megismerkedésem. A dolgozatban részletesen megtervezek egy lehetséges folyamatot mockok generálásához az irodalomkutatás során megszerzett tudás alapján. A működésnek két fő irányt jelölök ki, melyek egy mock modul lehetséges működésének nagyrészét lefedik. A folyamat kidolgozása után a dolgozatban bemutatom az implementált mock generátor keretrendszer felépítését, a használt eszközök képességeit részletesen tárgyalva. A bemutatás során részletesen beszámolok az analízis keretrendszer korlátaiból felmerülő problémákról és azok megoldásairól. A dolgozatban egy példán keresztül mutatom be a keretrendszer működését, és lehetőségeket vázolok az eszköz jövőbeli továbbfejlesztésére, kiegészítésére.

A munkám során elért legfontosabb eredmények között említhető a kódanalízis- és unit tesztelés főbb alapvetéseinek megismerése, JavaScript esetén a mockok elkészítésének problémáinak azonosítása, a JavaScript kódanalízis lehetőségeinek és a Jalangi2 keretrendszernek a megismerése, egy mock generáló keretrendszer megtervezése és implementációja JavaScripthez a Jalangi2-re építve.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.