Automatizált mérőrendszer kifejlesztése és üzembe helyezése lineáris fénycsövek működési paramétereinek környezeti hőmérséklettől való függésének vizsgálatához

OData támogatás
Konzulens:
Dr. Szabó Péter Gábor
Elektronikus Eszközök Tanszéke

A kisnyomású higanygőz kisülőlámpák (ez esetben lineáris fénycsövek) működési paraméterei, a felépítésükből adódó fizikai viselkedés miatt, a környezeti hőmérséklettől erősen függnek. Fénycsövek esetén a villamos paraméterek közül a teljesítmény, fénytechnikai jellemzők közül a fényáram kerül előtérbe. Egy ilyen termék piacra kerülésének feltétele az adott típusra vonatkozó szabványoknak, előírásoknak való megfelelés.

Az IEC60081 szabvány a villamos jellemzők mérésére 25°C-os környezeti hőmérsékletet definiál. Ugyanilyen körülmények között kell mérni a lámpák fényáramát is, viszont a gyártóknak az erre vonatkozó névleges értéket 35°C-os környezetet feltételezve kell megadni.

A fentiek miatt széles hőmérséklet-tartományban szükséges felvenni a fényforrások hőmérséklet-fényáram jelleggörbéjét, a szabványi ajánlás [PRESCO(RTK)037] szerinti meredekséggel.

A méréshez ki kell alakítani egy, az ajánlásnak megfelelő, mérési összeállítást, valamint ki kell választani a célnak megfelelő műszereket. Lineáris fénycsövek esetén ezek a vizsgálatok meglehetősen időigényesek, így ajánlatos egy automatikus mérésvezérlő program elkészítése, amely lehetővé teszi a humán erőforrás kiiktatását a mérés teljes időtartama alatt. Így csak a lámpa kondicionálásához, valamint a mérés elindításához, majd az eredmények kiértékeléséhez van szükség szakemberre. A teszt nem ér véget egy műszak alatt, de az automatizálás segítségével lehetőség nyílik - emberi beavatkozás nélkül - a lámpa és az eszközök lekapcsolására, ezzel egyidejűleg csökkentve az üzemi balesetek valószínűségét, valamint az energia felhasználást.

A vezérlőszoftver elkészítéséhez a LabVIEW fejlesztőkörnyezet megfelelő választás, hiszen nagymértékben támogatja a mérőműszerek vezérlését. Egyszerűvé teszi a láncba fűzött eszközök GPIB (IEEE488) porton keresztüli programozását, adatok lekérdezését, majd ezek eltárolását.

Egy új mérőrendszer elkészítése és üzembe helyezése után fontos ellenőrizni a mérések reprodukálhatóságát, valamint az eredmények valódiságát. Ehhez megfelelő mennyiségű mérést kell elvégezni, ami a vizsgálat hossza miatt komoly időráfordítást igényel.

Letölthető fájlok

A témához tartozó fájlokat csak bejelentkezett felhasználók tölthetik le.